Vattenrådet har fått pengar till att göra åtgärder för att gynna fisket i ån. Det är åtgärder som även kommer att gynna allt annat liv i ån. Projektet vara under åren 2020-2022 och under våren 2020 börjar arbetet med att träffa markägare och att få tillstånd av länsstyrelserna (Skåne och Halland). Praktiskt arbete i ån kommer troligen att börja under augusti 2020. Under här finns ett informationsblad som delas ut till berörda markägare och andra intresserade.

Den 6/7-2020 lämnades de fyra första projekten in för godkännande till länsstyrelsen i Halmstad. Förhoppningsvis blir de godkända för att utföras och kan då åtgärdas framåt sensommar och höst.