Lövträden har de senaste åren drabbats hårt av sjukdomar och insektsangrepp. Alsjuka och ask-skottssjuka för att nämna några.

Alsjukan – Phytophora alni – är den allvarligaste – på vissa sträckor har mer än 80% av alarna dött. Sjukdomen – en algsvamp – har kommit in med plantor som importerats bland annat från Ungern. Svampen är vattenburen och därför ser man sällan angrepp längre från vatten. Regn i kombination med hård blåst kan ev. föra iväg sporerna lite längre.

Asken klarar sig i allmänhet bättre från angreppen, men kan bli rejält tilltufsad.

Alen, vattendragens naturliga karaktärsträd ger skugga, som håller ner vattentemperaturen vid lågvatten – viktigt för laxartade fiskar. Bladen som fälls gröna, ger näring till vattenlevande organismer, som i sin tur blir fiskföda. Alen har palissadliknande rötter, som ger stabila åkanter och minskar erosionen. En ridå av alar håller tillbaka vasspåväxt och hindrar eller begränsar spridningen av invasiva arter.