Skottorps våtmark: 1992 gjorde man om de år 1917 – med statliga bidrag – invallade och torrlagda markerna på Skottorps Säteri till reglerade våtmarksdammar.

De tre första åren blomstrade fågellivet, men sedan dog det mer eller mindre ut. Fisk hade snabbt etablerat sig i dammarna vilket bekräftades, när man tömde ut vattnet och fann gäddor av större modell!

1998-99 fick man problem med igenväxning, men med EU-medel kunde man renovera dammarna. Varje år töms de på vatten, som pumpas ut i Stensån. Detta görs för att fisk konkurrerar med fåglarna om den tillgängliga näringen!

Det borde kanske undersökas om man inte skulle kunna låta naturen ha sin gång med översvämningarnas naturliga rytm – markerna används ju inte till någon jordbruksproduktion och man får ett fågelliv anpassat till de naturliga förutsättningarna som rått före alla ingrepp.

Igla sjö eller Klarningen som den har döpts om till är belägen väster om E6.

Övriga våtmarker.

Det finns ett flertal våtmarker längs med Stensån, flera av dom grävdes under 2000-2007 som LIP projekt (Lokalt Investerings Projekt). 84 våtmarker grävdes i Laholms kommun varav 12 inom Stensåns avrinningsområde. Läs mer här.

Gamla åfåran