Sjögull är en främmande skadlig – s k invasiv art – som påminner om gul näckros. Den sprider sig snabbt och kan efter ett antal år bilda en heltäckande matta över vattenytan..Den hindrar bad, fiske och båtturer och förändrar en sjö´s inhemska biologi totalt. Ursprungligen kommer sjögull från västra Sibirien, men har planterats in som prydnadsväxt i trädgårdsdammar och satts ut vid båtbryggor i sjöar och vattendrag på många ställen i södra Sverige och fått fäste även i Mälaren.

Två sjöar i Stensåns avrinningsområdet är drabbade – Vita sjö nordväst om Skånes Fagerhult och Gårdsjön i närheten av Vemmentorp.

Fler sjöar kan vara drabbade, då sjögullen vid en hastig blick kan förväxlas med gul näckros. Samtliga sjöar i området kommer genom Söderåsens Miljöförbund och allmänhetens hjälp att kontrolleras i sommar. Ev kan fotografering med drönare tillämpas.

Vattenrådet har inlett ett samarbete med Tingsryds kommun, som har några års erfarenhet av bekämpningsarbete. Stora bestånd av sjögull finns i Åsnen och de övre delarna av Mörrumsån. Två (2) st sjögullplantor som planterades vid en brygga i Åsnen för 20 år sedan har nu brett ut sig i Hönshyltefjorden och övre delarna av Mörrumsån och täcker nu helt en yta på 15-20 ha.

Länk till Länsstyrelsen Kronoberg.

En information till markägarna om sjögull och hur man kan bekämpa den genomfördes under en fältdag den 25 juli 2014 vid badplatsen vid Vita sjö. En folder ”Varning för sjögull” plus info om fältdagen skickades till 107 markägare och fiskerättsägare vid de berörda sjöarna. En arbetsgrupp med 8 engagerade personer bildades.

Hallandsposten, Laholms Tidning, NST och Lokaltidningen i Örkelljunga uppmärksammade arrangemanget.

21 aug 2014 gjorde SVT, Sydnytt ett flera minuter långt inslag, som sändes både i Rapport och Aktuellt, om den invasiva arten sjögull, som är på väg att breda ut sig över stora delar av Vita sjö där den lägger sig som ett tjockt täcke över vattnet och förstör möjligheterna att bada, fiska och använda båt om bekämpnings-åtgärder inte sätts in snarast.

Länk till reportaget: http://www.svt.se/nyhetsklipp/regionalt/skane/article2258276.svt

Vid tiden för reportaget hade vi byggt två flytramar täckta med väv och lagt ut dem över sjögull, som då kvävs.Vi gjorde detta för att skaffa erfarenhet för att söka LONA-bidrag och kunna komma igång med en storskalig bekämpning med början 2015.

Stensåns Vattenråd sökte i höstas i samarbete med Örkelljunga kommun LONA-bidrag för att bekämpa sjögullen de kommande åren. Ansökan beviljades och bekämpningsarbetet kom igång på försommaren 2015 med inköp av material och i juli påbörjades tillverkningen av 120 st flytramar som täcks med svart markväv. Projektet kommer att löpa i tre år t o m 2017.

Nu är samtliga 122 flytramar på plats i sjön – vi kommer inom några dagar att lägga ut bilder m m från utläggningen.