Sjögull är en främmande skadlig – s k invasiv art – som påminner om gul näckros. Den sprider sig snabbt och kan efter ett antal år bilda en heltäckande matta över vattenytan..Den hindrar bad, fiske och båtturer och förändrar en sjö´s inhemska biologi totalt. Ursprungligen kommer sjögull från västra Sibirien, men har planterats in som prydnadsväxt i trädgårdsdammar och satts ut vid båtbryggor i sjöar och vattendrag på många ställen i södra Sverige och fått fäste även i Mälaren.

Två sjöar i Stensåns avrinningsområdet är drabbade – Vita sjö nordväst om Skånes Fagerhult och Gårdsjön i närheten av Vemmentorp.

Fler sjöar kan drabbas, då sjögullen vid en hastig blick kan förväxlas med gul näckros. Samtliga sjöar i området kommer genom Söderåsens Miljöförbund och allmänhetens hjälp att kontrolleras i sommar. Ev kan fotografering med drönare tillämpas.

Vattenrådet har inlett ett samarbete med Tingsryds kommun, som har några års erfarenhet av bekämpningsarbete. Stora bestånd av sjögull finns i Åsnen och de övre delarna av Mörrumsån. Två (2) st sjögullplantor som planterades vid en brygga i Åsnen för 20 år sedan har nu brett ut sig i Hönshyltefjorden och övre delarna av Mörrumsån och täcker nu helt en yta på 15-20 ha.