Foto Lars Schale

Tält med information om sjögull, andra invasiva arter och vattenfrågor.
Per Ingvarsson pratar om inventeringen som han gör.
André och Jan informerar om sjögull