Inventeringen är gjort av Per Ingvarsson – P.I (π) Vatten och Fiskevård på beställning av Stensåns mellersta fiskevårdsområde.