Här vill vi sätta på pränt hur miljön kring vattnen Stensåns avrinningsområde skulle kunna utvecklas i den bästa av världar, så att vi med heder och samvete i behåll, kan lämna över en miljö vid vattendragen till våra barn och barnbarn att må väl och trivas i och i sin tur förvalta till nya kommande generationer.

Vi vill hellre se möjligheter än problem, även om tillståndet i stora delar av Stensån i dag är långt ifrån vad det borde vara.

Vi vill med hjälp av framsynta markägare skapa goda exempel på vad som kan göras för att minska erosion och näringsläckage och skapa en god vattenkvalitet, en inhemsk biologisk mångfald i och kring vattendragen! 2017 fick vi pengar till att göra en inventering av ån med biflöde uppströms Stackarp. Inventeringen gjordes under sommar och höst 2018. 2019 fick vi pengar till att göra fiskeåtgärder som föreslagits i inventeringen. Under 2020-2022 kommer en rad åtgärder att utföras.

Även om klimathotet hänger över oss, finns inget annat alternativ än att vara framsynt – det är bara att kavla upp skjortärmarna och sätta igång!!!!