Årsmötes protokoll!

Protokoll-årsmöte-31-maj-2021http://stensansvattenrad.se/wp-content/uploads/2021/06/Protokoll-årsmöte-210531.pdf