Försurning och låga PH-värden hittar man främst i de inre delarna av avrinningsområdet.

För lax- och havsöringsyngelns uppväxt och överlevnad är det helt avgörande att PH-värdet inte understiger 6,0.

Årlig kalkning med båt sker i Svarta sjö längst upp i avrinningsområdet i närheten av Skånes Fagerhult. Från att ha varit 18 ton/år har det nu minskats ner till 10 ton. Kontrollmätning av PH-värdet bör ske genom länstyrelsens försorg.

Helikopterkalkning utförs i Klippebäckens källområde strax söder om Vallåsens skidbacke. För närvarande sprids ca 130 ton årligen.

Bjärebäcken vid Vindrarp ligger nära den kritiska gränsen och en kontroll av PH-värdet där är påkallat.

För bäckarna längre västerut är läget bättre då marken är kalkrikare.

Vid Drakabygget uppströms Sjöaltssjön sker även kontinuerlig kalkning med en kalkdoserare.