Stensåns Vattenråd är registrerat som ideell förening hos Skatteverket med org.-nr: 802490 – 0626.

Adress

Jan Nordstrand

c/o torsten.kindt@laholm.se


Styrelsen har 8 ledamöter.

Funktionärer

Ordf

Jan Nordstrand, Förtroendevald Södra

Tel. 070-2995239

Vice ordf

Rune Pålsson, Nedre Stensåns Fiskevårdsförenining, jordbrukare / vordf: skogsbrukare

Tel. 070-9549227

Kassör

Manni Elfborg

Tel. 070-3531156

Övr.styrelseledamöter

Ingemar Nilsson, ordf Stensåns Regleringsföretag

Tel. 070-5926021

Roland Gottfridsson, Laholms kommun

Tel. 070-5631662

Richard Holgersson, Våxtorps LRF/ maskinentreprenör, jordbrukare-skogsbrukare

Tel. 070-9409294

André Nordstrand, skogsbrukare

Tel. 072-3535232

Lars Schale, Lilla Stensåns regleringsföretag / jordbrukare

Tel. 072-7431118

Sven Gustavsson, jordbrukare

Tel. 070-2765451

Admin sekreterare

Torsten Kindt, Miljöstrateg, Laholms kommun

Tel. 070-3294571

Övriga funktionärer

Revisorer:

Folke Hantoft, Karups LRF

Gunnar Edvardsson Örkelljunga kommun

Tel. 070-6586470

Övriga medlemmar i vattenrådet

Juridiska personer

Båstads kommun / Johan Mårtensson
Nordv. Skånes Kustvattenförbund / Bo Wendt
Karups LRF/ Folke Hantoft
Kärramölla minikraftverk / Urban Jönsson
Skottorps Säteri / Erik Gunnarsson
Sportfiskarna Halland / ordf Per Ingvarsson
Naturskyddsföreningen / Tommy Westdahl
Örkelljunga kommun / Gunnar Edvardsson
Örkelljungabygdens Natur / Janne Johansson

Privatpersoner

Andersson, Anna-Carin
Fröjd, Susanna
Nilsson, Alvar
Pietaninien, Niils
Sabine Ritter
Schale, Evy