Foto Leif Filipsson

Sjögull, jättebalsamin, skunkkalla och parkslide är några av de värsta hoten mot den inhemska biologiska mångfalden. Hittar man dessa arter bör man rapportera dessa i Artportalen.

Av fiskar är förrymda regnbågar ett hot, som kan sprida sjukdomar. Laxparasit – Gyrodactilus salaris – har spritts från odlad lax till Stensån och de flesta andra västkuståarna och angriper laxynglen.

Signalkräftor som tagit sig ut från dammodlingar kan sprida kräftpest, som slår ut de svenska kräftorna.

Mink går hårt åt småvilt och fisk och kan ev. konkurrera något med uttern, som glädjande nog återkommit efter många års bortavaro.