Stensåns Vattenråd är registrerat som ideell förening hos Skatteverket med org.-nr: 802490 – 0626.

Adress

Jan Nordstrand

c/o torsten.kindt@laholm.se

Funktionärer

Styrelsen har 8 ledamöter.

Ordf

Jan Nordstrand, Förtroendevald Södra
Tel. 070-2995239

Vice ordf

Gunnar Edvardsson, Örkelljunga kommun
Tel. 070-6586470

Kassör

Manni Elfborg
Tel. 070-3531156

Övr.styrelseledamöter

Ingemar Nilsson, ordf Stensåns Regleringsföretag
Tel. 070-5926021

Roland Gottfridsson, Laholms kommun
Tel. 070-5631662

Richard Holgersson, Våxtorps LRF/ maskinentreprenör, jordbrukare-skogsbrukare
Tel. 070-9409294

André Nordstrand, skogsbrukare
Tel. 072-3535232

Lars Schale, Lilla Stensåns regleringsföretag / jordbrukare
Tel. 072-7431118

Admin sekreterare

Torsten Kindt, Laholms kommun
Tel. 070-3294571

Övriga funktionärer

Revisorer:

Jan Lindgren, Sonnarp

Monica Persson, Råryd

Övriga medlemmar i vattenrådet

Juridiska personer

Båstads kommun / Johan Mårtensson
Nordv. Skånes Kustvattenförbund / Bo Wendt
Karups LRF/
Kärramölla minikraftverk / Urban Jönsson
Skottorps Säteri / Erik Gunnarsson
Sportfiskarna Halland / ordf Per Ingvarsson
Naturskyddsföreningen / Tommy Westdahl
Örkelljunga kommun / Gunnar Edvardsson
Örkelljungabygdens Natur / Janne Johansson

Privatpersoner

Andersson, Anna-Carin
Fröjd, Susanna
Pietaninien, Niils
Sabine Ritter
Schale, Evy