Sommaren 2013 upptäcktes sjögull vid badplatsen i Vita sjö.

Vattenrådet inledde ett samarbete med Tingsryds kommun, för att utbyta erfarenheter.

Juli 2014 byggdes och sjösattes två träramar på prov.

En information till markägarna om sjögull och hur man kan bekämpa den genomfördes under en fältdag den 25 juli 2014 vid badplatsen vid Vita sjö. En folder ”Varning för sjögull” plus info om fältdagen skickades till 107 markägare och fiskerättsägare vid de berörda sjöarna. En arbetsgrupp med 8 engagerade personer bildades.

Hallandsposten, Laholms Tidning, NST, Lokaltidningen i Örkelljunga, sydnytt uppmärksammade arrangemanget och gjorde reportage om den invasiva arten och dess utbredning.

Stensåns Vattenråd sökte hösten 2014 i samarbete med Örkelljunga kommun LONA-bidrag för att bekämpa sjögullen de kommande åren. Ansökan beviljades och bekämpningsarbetet kom igång sommaren 2015.

I juli tillverkades 120 st träramar med svart markduk för bekämpningen.